Rozpoczynamy Nowy Rok, w którym zbiegają się dwa wyjątkowe dla naszej Szkoły wydarzenia – ogłoszenie w Polsce roku 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej, patronki naszej szkoły oraz Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku

NIE ROK MA BYĆ LEPSZY TYLKO CZŁOWIEK

Życzymy sobie, aby rok 2022 był świętem Wszystkich ludzi, którzy na co dzień wspierali i wspierają osoby o różnych potrzebach edukacyjnych oraz naszych uczniów, którzy towarzyszą nam w tych działaniach.

Cyklicznie będziemy przekazywać informacje o tym, co będzie działo się w murach naszej Szkoły. Zapraszamy serdecznie do uczestniczenia w wydarzeniach!

#RokMariiGrzegorzewskiej#ZespółSzkółnr3weWłocławku #Jubileusz60lecia #szkołaspecjalna#nierokmabyclepszytylkoczłowiek#każdyinny#każdyważny#wszyscyrazem