55 rocznica śmierci naszej Patronki

🌹🌹 Dzisiaj mija 55 rocznica śmierci naszej patronki. Maria Grzegorzewska zmarła 7 maja 1967 roku na atak serca. Pochowana została na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie w alei zasłużonych.Maria Grzegorzewska DZIĘKUJEMY 🌹🌹 #Rok2022 #RokMariiGrzegorzewskiej #60lecieZS3wek #szkołaspecjalna #nierokmabyćlepszytylkoczłowiek #każdyinny #każdyważny #wszyscyrazem

Maria Grzegorzewska…

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🎙️Czy Marii Grzegorzewskiej – młodej dziewczynie, pełnej marzeń, pasji i wizji oraz młodzieńczego zapału śniło się, że zostanie patronką wielu polskich szkół?Jedną z takich placówek jest Zespół Szkół nr 3 we Włocławku, któremu Maria Grzegorzewska patronuje od 11 maja 1970 roku. To miejsce naszych codziennych spotkań, pracy, nauki, nabywania nowych …

Rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej

Maria Grzegorzewska ❤️ – to jej zawdzięczamy powstanie w Polsce systemu kształcenia dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z niepełnosprawnościami.
#RokMariiGrzegorzewskiej #60latZespołuSzkółnr3weWłocławku #szkołaspecjalna #nierokmabyćlepszytylkoczłowiek #każdyinnykażdyważnywszyscyrazem