🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
🎙️Czy Marii Grzegorzewskiej – młodej dziewczynie, pełnej marzeń, pasji i wizji oraz młodzieńczego zapału śniło się, że zostanie patronką wielu polskich szkół?
Jedną z takich placówek jest Zespół Szkół nr 3 we Włocławku, któremu Maria Grzegorzewska patronuje od 11 maja 1970 roku. To miejsce naszych codziennych spotkań, pracy, nauki, nabywania nowych umiejętności oraz relacji, które budujemy na całe życie.
Rok 2022 to wyjątkowy rok. Świętujemy Jubileusz szkoły, a Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił go Rokiem Marii Grzegorzewskiej.
60 lat temu wprowadziliśmy się do budynku przy ulicy Nowomiejskiej. Budowa, zabieganie o nią, zaangażowanie ówczesnych władz szkoły sprawiło, że możemy dziś być tutaj razem.
Przez najbliższy czas będziemy pokazywać Wam sześćdziesięcioletnią historię szkoły, jakiej nie znacie… historię zawartą w kronikach, wspomnieniach i opowieściach.
Historii by nie było, gdyby nie nauczyciele i pracownicy szkoły, uczniowie, codzienna praca, której towarzyszyły i towarzyszą idee Marii Grzegorzewskiej.
Jesteśmy wdzięczni i dumni z naszej pracy.
Maria Grzegorzewska – DZIĘKUJEMY ❤
🌹🌹🌹🌹🌹
#RokMariiGrzegorzewskiej #60latZespółuSzkółnr3weWłocławku #idea #duma #wdzięczność #nierokmabyćlepszytylkoczłowiek #każdyinnykażdyważnywszyscyrazem